privacy

Wij respecteren jouw recht op privacy en beschermen die zo goed alsmogelijk. Wij zijn daarom transparant in de manier waarop we jouw (persoons)gegevens verwerken. En gaan daar in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgvuldig mee om. Met deze privacyverklaring informeren we jouw over het doel en de wijze van verwerking van jouw gegevens. Dat heeft alleen maar betrekking op deze site SmartAssistents.nl en we verwerken jouw (persoons)gegevens alleen maar binnen de EER. Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

doel van verwerking

Wij verwerken alleen de (persoons)gegevens die je zelf actief aan ons verstrekt, zoals naam – adres – woonplaats, emailadres & telefoonnummer. Deze kunnen onder meer gebruikt om:

 • je op eigen verzoek een nieuwsbrief of andere informatie te sturen
 • je de gelegenheid te geven content te plaatsen op SmartAssistents.nl
 • contact met je op te nemen op eigen verzoek of uit zakelijk oogpunt
 • diensten aan je te kunnen verlenen
 • eventuele fraude of misbruik te voorkomen

Je kunt de toestemming voor verwerking van jouw (persoons)gegevens intrekken als deze plaatsvindt op basis van jouw eigen toestemming zoals het versturen van een nieuwsbrief of het plaatsen van content. Eventueel door jou geplaatste content zal daarna geanonimiseerd worden weergegeven. Indien er voor de verwerking sprake is van dienstverlening of een gerechtvaardigd belang, dan kan de intrekking niet.

derden

Wij verkopen je gegevens niet door. En geven deze ook niet door aan gelieerde ondernemingen of andere derden. Tenzij dit noodzakelijk is om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te kunnen versturen. We zorgen er voor dat jouwgegevens ook daar op de juiste wijze beschermd zijn door verwerkersovereenkomsten.

cookies & indexering

Wij plaatsen zelf (nog) geen cookies en maken zelf ook (nog) geen gebruik van andere track-of tracing methoden. De informatie die je op SmartAssistents.nl plaatst kan wel door zoekmachines worden geïndexeerd.

ingesloten content

Informatie op SmartAssistents.nl kan zichtbaar ingesloten content van andere websites bevatten zoals video’s, afbeeldingen en berichten. Voor die ingesloten content ben je gelijk aan een bezoeker van die website. Die website kan data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en jouw interactie met deze ingesloten content monitoren, inclusief de interactie met ingesloten content als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

derde partijen

Op SmartAssistents.nl kunnen we gebruik maken van derde partij toepassingen voor verschillende onderdelen van het platform. Het gebruik van jouw persoonlijke informatie door die partijen is onderhavig aan hun respectievelijke privacyverklaringen. Op dit moment gebruiken we de volgende derde partij diensten:

 • Google Analytics: deze toepassing houdt het website gebruik bij en verstrekt informatie zoals referring websites en gebruikers activiteiten op de site. Google Analytics kan je IP adres vastleggen, maar geen enkele andere persoonlijke informatie.
 • Mail Chimp: deze toepassing wordt gebruikt voor het versturen van email updates en nieuwsbrieven. Wij slaan je naam en email adres op om deze communicatie aan jou af te leveren. Kijk op de privacyverklaring van Mail Chimp voor meer informatie. 

Op dit moment delen wij geen persoonlijke informatie met andere derde partij toepassingen. Deze lijst kan in de tijd worden aangepast.

eigen verantwoordelijkheid

Wij publiceren alleen de inhoudelijke content die je zelf op SmartAssistents.nl plaatst. Wees dan ook voorzichtig en terughoudend met het insluiten van jouw persoonsgegevens. Deze zijn in je bericht zichtbaar voor alle bezoekers van SmartAssistents.nl.

nieuwsbrief

We sturen je alleen een nieuwsbrief als je daar actief om hebt gevraagd en toestemming voor hebt gegeven. Uitschrijving kan op ieder moment door een simpel verzoek middels onderstaand contactformulier of door het klikken op de ‘vergeet mij’ link onder aan iedere nieuwbrief.

bewaartermijn & beveiliging

Wij bewaren je gegevens net zo lang als de wet dat voorschrijft of zo lang dat nodig is om jou de gevraagde dienst te kunnen leveren. Indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven, zijn we gerechtigd om je persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te kunnen beschermen. We gebruiken onder meer encryptie door middel van een SSL-layer, toegangsbeveiliging en logging. Verder hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot jouw persoonsgegevens.

inzien, corrigeren & verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Wij reageren overwegend binnen een week op jouw verzoek tot inzage of correctie. Verwijdering voeren we zo snel als mogelijk na ontvangst van je verzoek uit tenzij dat strijdig is met wet- en regelgeving. Je kan je verzoek indienen middels onderstaand contactformulier. Een eventuele klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door ons kun je indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

tot slot

 • Wij hebben het recht om deze privacyverklaring steeds te wijzigen. Die wijzigingen publiceren wij alleen maar op SmartAssistents.nl/privacy door het aanpassen van de privacyverklaring en een update van de datum.
 • Vermeld zelf nooit gevoelige persoonsinformatie op SmartAssistents.nl of in correspondentie met ons zoals je BurgerServiceNummer, DigiD etnische achtergrond, religieuze opvattingen, politieke opinie, gezondheidssituatie en dergelijke. Indien je er voor kiest om dat toch te delen, dan valt die informatie onder deze privacyverklaring.
 • Het plaatsen van cookies door een website kan te allen tijde door jezelf worden voorkomen. Gebruik daarvoor de instellingen van je internet browser. Reeds geplaatste cookies kunnen ook altijd door jezelf worden verwijderd. Als je cookies afwijst, werken wellicht niet alle functies van websites op de juiste manier.
 • In artikelen en/of blogs verwijzen we soms naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 • Deze privacyverklaring is voor deze website SmartAssistents.nl en niet voor enige andere website waar SmartAssistents.nl naar verwijst.
 • Meest recente update: 10 november 2018
 • Gebruik onderstaand contactformulier voor het indienen van de eerder genoemde verzoeken